ט"ז ניסן, תשס"ו
14 אפריל 2006
077/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרס 2006 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש פברואר 2006 והגיע ל- 103.6 נקודות, לעומת 103.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2002=100.0 נקודות).

התייקרו במיוחד מוצרי המזון ב-0.8 אחוז, שירותי הדיור ב-1.2 אחוזים, התקשורת ב-0.9 אחוז ותרבות ובידור באחוז אחד. לעומתם הוזלו במיוחד ההלבשה והנעלה ב-4.4 אחוזים (עקב מכירות סוף עונת החורף) ושרותי התחבורה ב-0.3 אחוז (עקב הוזלת מחירי הדלקים בתחילת חודש מרס).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}