כ"ג תשרי, תשס"ז
15 אוקטובר 2006
218/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר 2006 ב-0.9 אחוז, בהשוואה לחודש אוגוסט 2006 והגיע ל-103.8 נקודות לעומת 104.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2002=100.0 נקודות).

הירידה במדד משקפת הוזלות במרבית קבוצות הצריכה הראשיות ובמיוחד בהלבשה והנעלה (ב-4.4 אחוזים), בתחבורה ותקשורת (ב-2.1 אחוזים), בחינוך, תרבות ובידור (ב-1.1 אחוזים) ודיור (ב-0.8 אחוז).

ירידה זו קוזזה במקצת על-ידי עליות מחירים מתונות בקבוצות הצריכה הבאות: מזון (ב-0.1 אחוז), בריאות (ב-0.2 אחוז) ואחזקת הדירה (ב-0.3 אחוז).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}