י"ט טבת, תשס"ו
19 ינואר 2006
018/2006
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים


 
בשנת 2005 גדלו סך המכירות של רשתות השיווק ב-5.2%, במחירים קבועים,  בהשוואה לשנת 2004. בהמשך לעלייה של 4.3% בשנת 2004.

במכירות המזון ברשתות השיווק חל גידול של 0.9%, במחירים קבועים, בשנת 2005 בהשוואה לשנת 2004. לאחר ירידה של 0.3% בשנת 2004.

על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2005 נרשמה עלייה של 5.2% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לעלייה של 7.7% בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2005.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה יציבות בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2005לאחר עלייה של 1.5% בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2005.

הנתונים הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית. נתונים אלה מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.

 (*) רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}