ב' חשון, תשס"ז
24 אוקטובר 2006
228/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2006 נרשמה ירידה, במחירים קבועים, של 2.6% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לירידה של 2.2% בשלושת החודשים אפריל-יוני 2006.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה ירידה, במחירים קבועים, של 2.2% בחישוב שנתי בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2006, בהמשך לירידה של 4.1% בשלושת החודשים אפריל-יוני 2006.

נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.

כידוע בתאריך ה-12 ליולי החלה הלחימה בצפון אשר נמשכה עד ל-14 באוגוסט, בעקבות זאת התקבל נתון מנוכה עונתיות נמוך במיוחד בחודש יולי. חישוב המגמה מביא בחשבון שהנתון של חודש יולי הוא חריג ולכן מבוצעת התאמה על פי תוכנת החישוב. מערכת חישוב המגמה מטפלת בנתונים חריגים על פי כללים שנקבעו מראש.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות  ל-2002-2006" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal06/presentationh.pdf

  (*) רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}