י' אייר, תשס"ו
08 מאי 2006
095/2006
כתבה שושנה קפלן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת הלימודים תשס"ד 2003/2004:

  • כ-51 אלף סטודנטים למדו לקראת תואר ראשון במכללות אקדמיות שהם 39% מסך כל 129,647 הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות.
  •  בעשור האחרון, בין השנים תשנ"ה לתשס"ד, גדל פי 5.5 מספר הסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון במכללות האקדמיות. 
  •  מספר התלמידים לתואר שני במכללות האקדמיות הגיע ל-2,700, שני שלישים מהם במנהל עסקים. 
  •  37% מהלומדים לקראת תואר ראשון ו-91% מהלומדים לקראת תואר שני במכללות האקדמיות למדו במכללות פרטיות – כלומר מכללות שאינן מתוקצבות על ידי המדינה.                          ​  ​
  •  בשלושה תחומי לימוד גדול מספר הלומדים לקראת תואר ראשון במכללות האקדמיות
    ממספר הלומדים לתואר זה באוניברסיטאות – עסקים ומדעי הניהול, משפטים, ואמנות אומנויות ואמנות שימושית.  


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}