כ"א תמוז, תשס"ו
17 יולי 2006
145/2006
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני  2006

בחודש יוני השנה נרשמו 176,200 כניסות מבקרים לישראל. מתוכן, 173,400 כניסות תיירים ו-2,800 כניסות של נוסעים בשיוט.

מתוך כניסות התיירים 151,300 היו בדרך האוויר, (87% מסך כל הכניסות), 21,900 כניסות היו בדרך היבשה, ו-200 כניסות היו בדרך הים.

מתוך הכניסות בדרך האוויר 150,300 היו דרך נתב"ג ו-1,000 היו בטיסות ישירות לאילת. מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 13,300 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן ועוד 8,600 היו דרך תחנת גבול אילת.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

ינואר-יוני 2006

בחודשים ינואר-יוני השנה, נרשמו 1,060,400 כניסות של מבקרים לישראל (עלייה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד). מתוכן 1,054,700 כניסות של תיירים ו-5,700 כניסות של נוסעים בשיוט (עלייה של 50%).

מתוך כניסות התיירים היו 890,900 בדרך האוויר, 162,200  בדרך היבשה (עלייה של 47%) ו-1,600 בדרך הים. מתוך הכניסות בדרך האוויר, היו 853,800 דרך נתב"ג (עלייה של 19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד) ו-37,100 היו בטיסות ישירות לאילת (עלייה של 11%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}