י' שבט, תשס"ו
08 פברואר 2006
026/2006
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שטח הנטיעות החדשות, המדווחות, של עצי פרי בשנת 2005, היה כ-17.6 אלף דונם, בדומה לשנים 2004 ו-2003.
  • הרכב הנטיעות היה שונה בצורה מהותית בין השנים 2005 ל-2004: בשנת 2005 נטעו, 20% יותר דונמים של פירות הדר מאשר בשנת 2004, ו-10% יותר דונמים של רימונים. בנטיעות של אגסים היתה ירידה של כ-50% ובנטיעות של אפרסקים ונקטרינות ירידה של  60%.
  • תפוקת פרי ההדר בעונת 2005/2004 הייתה כ-650 אלף טון, עלייה של 30% בהשוואה לעונה הקודמת. תפוקת פרי ההדר מהווה 45% מכלל תפוקת המטעים.
  •  עיקר היבוא של פירות יבשים ואגוזים הוא של שקדים וצימוקים והם מיובאים מארצות הברית, והיבוא העיקרי של משמש ותאנים הוא מטורקיה.
  • בשנת 2004 הייתה ההוצאה החודשית הממוצעת על פירות וירקות בכלל משקי הבית ביישובים עירוניים 329 ש"ח ומתוך זה על פירות יבשים 29 ש"ח. זאת, לעומת משקי בית ביישובים עירוניים ערביים בהם הוציאו 515 ש"ח בממוצע לחודש על פירות וירקות ו-53 ש"ח על פירות יבשים.
  • המחיר לצרכן של צימוקים, בדצמבר 2005, היה נמוך ב-1.9% ממחירו בדצמבר 2004, ואילו המחיר לצרכן של אגוזים היה גבוה ב-11.5%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}