י"א טבת, תשס"ו
11 ינואר 2006
007/2006
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • רמת יבוא ויצוא הסחורות היא הגבוהה ביותר שנרשמה עד כה.
  • עלייה של 4.7% ביבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה).
  • עלייה של 7.1% ביצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים).
  • עלייה של 6.9% ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים).
  • היצוא החקלאי עלה ב-12.7%, והסתכם לראשונה ביותר ממיליארד דולר.
 
נתוני המגמה בחודשים האחרונים, בחישוב שנתי:
 
  • עלייה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית וטכנולוגיה מעורבת מסורתית.
  • ירידה ביבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}