י"ט טבת, תשס"ו
19 ינואר 2006
016/2006
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
באחד עשר החודשים הראשונים של שנת 2005 עלה הייצור התעשייתי ב-4.2%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, על פי נתונים מנוכי עונתיות. בכל שנת 2004 גדל הייצור התעשייתי ב-7%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים האחרונים (ספטמבר-נובמבר) של השנה, נרשמה בייצור התעשייתי עלייה של 7.4% בחישוב שנתי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}