כ"ט כסלו, תשס"ז
20 דצמבר 2006
268/2006
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 בתשעת החודשים הראשונים של 2006 הסתכם פדיון מלונות התיירות ב- 5  מיליארד ₪ לערך, עלייה של 10% לעומת אותה תקופה ב- 2005. הפדיון מתיירים הסתכם ב- 1.9 מיליארד ש"ח - עלייה של 11% לעומת ינואר-ספטמבר  2005 . בתשעת החודשים של השנה החלק היחסי של הפדיון מתיירים הגיע ל-37% מסך הפדיון.

בהשוואה לינואר-ספטמבר של שנת 2000 (תקופת שיא בתיירות) - הפדיון מתיירים בינואר –ספטמבר 2006 היה נמוך ב-28% , וסך הפדיון היה נמוך ב-7%, בעוד שהפדיון מישראלים היה גבוה ב-12% בהשוואה לתקופת השיא ב- 2000.

עד לפרוץ מלחמת לבנון השנייה ביולי השנה, מספר הלינות של התיירים במלונות עלה בהתמדה. הירידה החדה במספר לינות התיירים בחודשים יולי – ספטמבר ובעקבות זה הירידה בפדיון מתיירים ברבע השלישי קזזו בצורה משמעותית את הגידול שנרשם במחצית הראשונה של 2006.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}