א' סיון, תשס"ו
28 מאי 2006
109/2006
כתב ד"ר משה ינאי, תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • מספר המינים של בעלי חוליות בסכנת הכחדה עלה מ-90 בשנת 1975 ל-146 בשנת 2002.
 • פליטות של תחמוצות חנקן מכלי רכב המונעים בבנזין ירדו ב-30% בשנים 2004-2000 ופליטות מכלי רכב המונעים בסולר ירדו ב-20% בתקופה זו.
 • בשנת 2004, נמדדה המליחות[1] הממוצעת הגבוהה ביותר בנחל הקישון (9,943 מיליגרם כלוריד לליטר).
 • בישראל מטופלים כ-400 מיליון מטרים מעוקבים של שפכים גולמיים בשנה, 30% מתוכם בשפד"ן.
 • אחוזי המחזור מכלל הפסולת הביתית עלו משנת 1998, ובשנת 2003 עמדו על 20%.
 • צפיפות האוכלוסין באזור החוף של הים התיכון הייתה בשנת 2003 - 3,875.2 נפש לקמ"ר לעומת 294.3 נפש לקמ"ר בכלל הארץ.
 • פליטות של גז החממה[2]  פחמן דו חמצני (CO2) עלו מכ-6 טון לנפש בשנות ה-80  לכ-10 טון לנפש ב2004.
 • מליחות מי-אקוויפר החוף עלתה מ-130 מיליגרם כלוריד לליטר ב-1970 ל-198 ב-2004.

  [*] מליחות- המליחות המומלצת למים מתוקים בישראל היא 250 מ"ג כלוריד לליטר. פרמטר זה מהווה מרכיב עיקרי בקביעת שימוש אפשרי במים.
  [**] גזי חממה- גזים באטמוספירה העבירים לקרינה אולטרא-סגולה שפולטת השמש ובולעים את הקרינה האינפרא-אדומה שפולט כדור הארץ. הקרינה האינפרא-אדומה הופכת לחום הגורם להתחממות האטמוספירה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}