י"ד אב, תשס"ו
08 אוגוסט 2006
165/2006
כתב חיים פורטנוי, תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת תשס"ד ( 2003/4) למדו במערכת החינוך 149,937 עולים המהווים 13.9% מהתלמידים. היהודים ואחרים, מהם 62.6% הם ילדי ברה"מ לשעבר.
  • בקרב ילידי ארה"ב , 27.3% לומדים בפיקוח החרדי.
  •  אחוז  התלמידים  העולים הלומדים בנתיב הטכנולוגי / מקצועי גבוה מילידי הארץ.
  • שיעור הנשירה ממערכת החינוך (כיתות ז' – יב') בקרב התלמידים העולים הוא כמעט כפול משיעור זה בקרב ילידי ישראל.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}