ט"ז תמוז, תשס"ו
12 יולי 2006
141/2006
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2003 הסתכמו הכנסות מלונות התיירות ב-4.2 מיליארד ש"ח, סכום הנמוך ב-30% מההכנסות בשנת 2000. על פי נתוני דוחות המלונות, ההוצאות (כולל שכר) בשנת 2003 הסתכמו ב-3.9 מיליארד ש"ח והרווח והתמורה להון הסתכמו ב-251 מיליון ש"ח – לעומת 712 מיליון ש"ח בשנת 2000 (כל החישובים נערכו במחירים של ממוצע שנת 2005).

על בסיס הנתונים עד שנת 2003 ונתוני הלינות וההכנסות החודשיות של המלונות, נערכו אומדנים עבור ההכנסות וההוצאות בשנים 2004  ו-2005.

על פי אומדנים אלו, ההכנסות בשנת 2004 הסתכמו ב-4.9 מיליארד ש"ח ובשנת 2005 הסתכמו ב-5.7 מיליארד ש"ח. הרווח ותמורה להון של בתי המלון נאמדו ב-405 מיליון ש"ח בשנת 2004
וב-652 מיליון ש"ח בשנת 2005 (במחירי שנת 2005). בשנים 2004 ו-2005 גדלו ההכנסות בקצב מהיר יותר מההוצאות – תופעה שמאפיינת תקופות של התאוששות בתיירות.

 יוזכר, כי במספר לינות התיירים במלונות התיירות היו עליות החל בשנת 2003: בשנת 2003 נרשמה עלייה של 25%, בשנת 2004 עלייה של 81%, ובשנת 2005 עלייה נוספת של 42%, כל שנה לעומת קודמתה.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך נתוני סקר "מלונות – הכנסות, הוצאות ותוצר לשנת 2003" – הפרסום המלא יוצא לאור בימים האלה. זהו סקר שנתי שהחל בשנת 1981 והוא מתייחס לכל מלונות התיירות – למעט המלונות במזרח ירושלים.


בפרסום יוצגו נתונים על החשבון הכלכלי של המלונות (הכנסות לפי מחלקות, פירוט הוצאות, תוצר ורווח ותמורה להון) לפי רמת המלון, יישובים נבחרים, גודל המלון ואחוז תפוסת החדרים. הנתונים הופקו מתוך דוחות רווח והפסד שהגישו המלונות לשלטונות מס הכנסה. הנתונים אינם כוללים מע"מ.


[*] על סמך אומדנים ראשוניים (במחירי ממוצע שנת 2005).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}