ב' טבת, תשס"ו
02 ינואר 2006
003/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2005 נחלש השקל לעומת הדולר של ארה"ב ב-0.1% זאת, בהמשך להחלשותו בשנים 2004 ,2003,  2002 ו-2001. ביחס לאירו נחלש השקל ב-0.2%.

לעומת זאת, התחזק השקל ביחס לין היפני ב-1.6%, ביחס ללירה שטרלינג ב-0.5% וביחס לפרנק השוויצרי ב-0.1%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך הממוצע החודשי של השערים היציגים היומיים המתפרסמים על ידי בנק ישראל.

שערו הממוצע של הדולר של ארצות הברית בשנת 2005 הגיע ל-4.4878 ש"ח, גבוה ב-0.1% לעומת שנת 2004. שערו הממוצע של האירו היה 5.5830 ש"ח, גבוה ב-0.2%. השער הממוצע של הין היפני היה 4.0785 ש"ח, נמוך ב-1.6% לעומת 2004.

בשנת 2005 נחלש הדולר של ארצות הברית ביחס לאירו ב-0.1%, בהמשך להחלשות של 10.8% בשנת 2004. ביחס ללירה שטרלינג התחזק הדולר ב-0.7%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-0.2%, וביחס לין היפני ב-1.7%.

עוד נמסר, כי בחודש דצמבר 2005 התחזק השקל ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר של ארה"ב התחזק השקל ב-1.9%, ביחס  לאירו וללירה שטרלינג ב-1.3%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-1.5% וביחס לין היפני ב-2.0%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}