ג' סיון, תשס"ו
30 מאי 2006
114/2006
כתבה אביגיל לוי, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2005 נפתחו כ-47,900 עסקים ונסגרו כ-35,800 עסקים, תוספת נטו של כ-12,100 עסקים במגזר העסקי.

סך מצבת העסקים במשק בשנת 2005 מנתה כ-412,000  עסקים פעילים (מגזר עסקי וציבורי). גם בשנת 2004 גדל מספר העסקים נטו במגזר העסקי ב-13,000 וזאת לעומת שנת 2003 בה נמדדה תוספת של 7,900 עסקים בלבד.

נתונים אלו לקוחים מתוך מרשם העסקים שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים האחרונות. המרשם מתבסס על מידע מאוחד מקבצים מינהליים שעיקרם: קובץ העוסקים של מס ערך מוסף (מע"מ) וקובץ המעסיקים של המוסד לביטוח לאומי. אחת ממטרות המרשם היא הכנת נתונים דמוגרפיים של עסקים כגון נתוני פתיחות וסגירות.

יצוין, כי תנועות של פתיחות וסגירות עסקים מתקיימות כל שנה, בכל אחד מענפי הפעילות במשק.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}