כ"ו אייר, תשס"ז
14 מאי 2007
083/2007
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) תורמים תרומה נכבדה לצמיחה בישראל

  • על פי אומדנים ראשונים, הסתכם תוצר ICT בשנת 2006 ב- 62.4 מיליארד ש"ח.
  • בשנת 2006 גדל תוצר ענפי ה-ICT  ב-10% (במחירים קבועים של שנת 2005), ותרם רבע מסך כל הגידול בתוצר העסקי.
  • תוצר ה-ICT היווה בשנת 2006 17% מכלל התוצר העסקי במשק, והוא מרכיב חשוב בתרומה לתוצר המשק ולעידוד צמיחה כלכלית.
  • עד לשנת 2000, הצמיחה בתוצר תעשיית ICT היתה מהירה מהצמיחה בשירותים ICT ובשנים שלאחר מכן, הצמיחה בשירותים ICT היתה מהירה מהצמיחה בענפי התעשייה ICT.
  • בשנת 2000 נרשם שיא בגידול תוצר ICT, גידול של 38%. בשנה זו תרם ה-ICT מחצית הגידול של התוצר העסקי. עיקר הגידול נרשם בתעשיית ICT (בעיקר בתעשיית רכיבים אלקטרוניים).
  • בסיכום התקופה מ-1995 עד 2006, הצמיחה בתוצר ה- ICT היתה מהירה פי 2 מהצמיחה בתוצר העסקי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}