ד' כסלו, תשס"ח
14 נובמבר 2007
220/2007
כתבה טלי רוזנפלד
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוקטובר  2007
יציאות לחו"ל של ישראלים:

בחודש אוקטובר 2007 נרשמו כ-352 אלף יציאות ישראלים לחו"ל  (כ-4% מכלל היציאות היו ,ככל הנראה, של ישראלים השוהים בחו"ל למעלה משנה ומגיעים לישראל לביקורי מולדת)[1].

287 אלף מהיציאות לחו"ל (81% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-56 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 27 אלף יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-29 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). תשעת אלפים יציאות היו בדרך הים.

נתונים אלה מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.


ינואר-אוקטובר 2007

בינואר-אוקטובר נרשמו כ- 3.6 מיליון  יציאות לחו"ל (עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), מתוכן כ- 3.0 מיליון יציאות בדרך האוויר (עלייה של 10%), ו-485 אלף בדרך היבשה (עליה של 28% )229 אלף מהיציאות בדרך היבשה היו לסיני (עליה של 33%) . בדרך הים היו כ-135 אלף יציאות (עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד).

{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}