ט"ו אב, תשס"ז
30 יולי 2007
139/2007
כתבה מרינה שפס, תחום עלייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
עובדים מחו"ל  בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל בשנת 2006

בשנת 2006 נכנסו לישראל כ- 33 אלף אזרחים זרים מחו"ל בעלי אשרת עבודה[1]. באותה תקופה נרשמו

 כ- 24 אלף בעלי אשרת עבודה שיצאו מישראל. זאת, בהסתמך על נתוני ביקורת הגבולות. 

בעלי אשרת עבודה (מתוכם 46% נשים) שנכנסו לישראל במהלך שנת 2006 הגיעו מכ- 100 מדינות. מ- 12 מדינות הגיעו 96% מבעלי אשרות עבודה והיתר הגיעו ממספר גדול של מדינות, בדומה לשנים קודמות. בשנת 2006 חל שינוי בהתפלגות בין מדינות המקור השונות, בהשוואה לשנת 2005 (לוח 1).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}