ט"ז אב, תשס"ז
31 יולי 2007
143/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006 הסתכמה הנסועה הארצית של כלי הרכב המנועיים ב-43.2 מיליארד ק"מ לערך, עלייה של כ-3.6%, בדומה לגידול במצבת הרכב (הממוצעת). כך עולה מעיבוד נתוני סקר הנסועה (הקילומטראז') שהושלם בימים אלה. הנתונים יראו אור בקרוב בפרסום "סקר נסועה (קילומטראז') 2006" בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 1990, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית הארצית ובמצבת כלי הרכב גדולים מהותית מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם.

בתרשים, המוצג בעמוד הבא, ניתן לראות כי בעוד הנסועה השנתית גדלה ב-132% יחסית לשנת 1990, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-114%, הרי שטח הכבישים גדל ב-61% ואורך הכבישים ב-34% בלבד.

הנסועה הממוצעת לרכב עמדה על 20,200 ק"מ בשנת 2006 (20,100 ק"מ ב-2005). רכב נוסעים פרטי נסע בממוצע כ-16,300 ק"מ (16,600 ק"מ ב-2005).  משאית סולר כ-39,300 ק"מ; משאית בנזין – כ-21,900 ק"מ; אוטובוס זעיר – כ-44,100 ק"מ; מונית – כ-84,500 ק"מ; אוטובוס –  כ-71,600 ק"מ ואופנוע – כ-8,200 ק"מ.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}