ג' אדר, תשס"ז
21 פברואר 2007
028/2007
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006 עלה הייצור התעשייתי ב-% 10.5, לעומת שנת 2005.  בשנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001.

סך הפדיון של מפעלי התעשייה במחירים קבועים גדל בשנת 2006 ב- 8.4%. על פי דיווח מפעלי התעשייה היווה היצוא התעשייתי 42.5%  מהפדיון בענפי התעשייה והוא עלה ב- 2006 ב- 15.9% לעומת 2005. הפדיון לשוק המקומי גדל ב- 4.3%.

  במספר משרות שכיר נרשמה בשנת 2006 עלייה של 3.1% (תוספת של 10,000 משרות שכיר לערך). בשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 3.5%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.

נתוני המגמה ברבע האחרון של 2006 (חודשים אוקטובר-דצמבר)  מצביעים על עלייה של 8.8% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.5% ברבע השלישי, % 13.7 ברבע השני ו- 11.7% ברבע הראשון של 2006.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}