ח' תשרי, תשס"ח
20 ספטמבר 2007
182/2007
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב- 6.1% בחודשים ינואר-יולי  של 2007, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יצוין שבשנת 2006 עלה הייצור התעשייתי ב-9.8%, בהמשך לעלייה החלה בשנת 2004 ולאחר ירידות שנרשמו בשנים 2001-2003.

במספר משרות שכיר נרשמה בחודשים ינואר-יולי של 2007 עלייה של 4.4% ובשעות העבודה למעשה 4.8%. בכל שנת 2006 עלה מספר משרות שכיר ב-3.0%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב- 3.6%.

זאת על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.

 על פי נתוני המגמה, בחודשים מאי-יולי 2007 נרשמה בייצור התעשייתי עלייה של 5.5% בחישוב שנתי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}