ה' תמוז, תשס"ז
21 יוני 2007
115/2007
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב- 8.3% בחודשים ינואר-אפריל של 2007, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר משרות שכיר נרשמה באותה תקופה עלייה של 4.1%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 4.8%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.

 על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים האחרונים של 2007 (פברואר-אפריל) נרשמה בייצור התעשייתי עלייה של 0.7% בחישוב שנתי. בשלושת החודשים הקודמים (נובמבר,דצמבר 2006-ינואר 2007) עלה הייצור על פי המגמה ב- 3.1%. בכל שנת 2006 הייצור התעשייתי עלה ב-9.8%, לאחר עלייה של 3.7% בשנת 2005, עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב- 2003, 1.9% ב- 2002 ו- 4.9% ב- 2001.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}