ב' שבט, תשס"ז
21 ינואר 2007
010/2007
כתב יחזקאל מאירוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב- 8.6% בחודשים ינואר-נובמבר 2006, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר משרות שכיר נרשמה באותה תקופה עלייה של 2.9%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 2.6%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

נתוני המגמה בחודשים ספטמבר-נובמבר מצביעים על עלייה של 10% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.2% בשלושת החודשים הקודמים (חודשים יוני-אוגוסט). בשנת 2005 גדל הייצור התעשייתי

ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידה של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002, ו-4.9% ב-2001.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}