ג' אדר, תשס"ז
21 פברואר 2007
027/2007
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פדיון ענפי המסחר והשירותים גדל בשנת 2006 ב- 9.2% לעומת שנת 2005, זאת בהמשך לעלייה של 7.8% בשנת 2005 לעומת שנת 2004.

על פי נתוני המגמה עולה , כי ברבע האחרון של שנת 2006 (חודשים אוקטובר-דצמבר) נרשמה עלייה של 3.9% בחישוב שנתי בפדיון ענפי המסחר והשירותים. זאת לאחר עליה של 6% בחישוב שנתי ברבע השלישי של השנה, 6.8% בחישוב שנתי ברבע השני, ו- 8.2% בחישוב שנתי ברבע הראשון של שנת 2006.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}