י' טבת, תשס"ח
19 דצמבר 2007
250/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • האוכלוסייה המוסלמית בישראל מונה היום, חג הקורבן  כ- 1.2 מליון נפשות, גידול של כ- 30 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2006.
  • רוב האוכלוסייה הערבית מתגוררת בצפון המדינה (39% במחוז הצפון וכ- 14% במחוז חיפה); יותר מ- 20% מהאוכלוסייה גרים במחוז ירושלים רובם המכריע בעיר ירושלים; כ- 13% מתגוררים בנגב )במחוז הדרום); כ- 11% מתגוררים במחוז המרכז בעיקר ביישובים הערבים במשולש הדרומי ובערים לוד ורמלה; כ- 1.1% מתגוררים במחוז תל-אביב.
  • האוכלוסייה המוסלמית נחשבת לאוכלוסייה צעירה, יותר מ- 42% הם בגיל 14-0 ופחות 
                מ- 3% הם בגיל 65+.
  • מבנה הגילאים הצעיר של האוכלוסייה המוסלמית הוא תוצאה ישירה של רמת הפריון הגבוהה של נשים מוסלמיות. מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) ירד בשנים האחרונות מרמה של יותר מ- 4.7 לידות לאישה בשנת 2000 לפחות מ- 4 לידות בשנת 2006. למרות ירידה זו רמת הפריון של נשים מוסלמיות עדיין נחשבת לגבוהה.
  • רמת הפריון של נשים מוסלמיות גבוהה מזו של שאר קבוצות הדת בישראל (יהודיות 2.8, דרוזיות 2.6, נוצריות 2.1) וגבוהה יותר מזו של מדינות ערביות הסמוכות לישראל (ירדן 3.7, סוריה 3.6, מצרים 3.1, לבנון 1.7).
  • באוכלוסייה המוסלמית כ-- 210 אלף משקי בית. גודל משק הבית הממוצע 5.2 נפשות. מרבית משקי הבית (96%) הם משפחתיים שכוללים לפחות משפחה אחת. יתרת משקי הבית הם משקי בית לא משפחתיים, שברובם (93%) אלו משקי בית של אדם שגר בגפו.
  • בישראל כ- 211 אלף משפחות מוסלמיות. רוב המשפחות המוסלמיות מורכבות מזוג עם ילדים בהן לפחות אחד הוא בגיל 17 ומטה (72%); כ- 8% מהמשפחות מורכבות מזוג ללא ילדים; כ- 4% מהמשפחות הן חד הוריות עם ילדים שהצעיר ביניהם בגיל 17 ומטה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}