ט"ו אב, תשס"ז
30 יולי 2007
138/2007
כתבה אנה מיטלמן-חפץ, תחום מאקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
     בשנת 2006

  • ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-52.8 מיליארד ש"ח שהם 8.3%   מהתוצר המקומי הגולמי בדומה לשנת 2005.
  • מסתמנת עלייה בחלקם של שירותי החינוך שסופקו על בסיס עסקי (הוצאות משקי בית על שירותים בגני ילדים ,שיעורים פרטיים ,כולל שיעורי השלמה לתלמידי בתי ספר יסודיים, קורסים למבוגרים, ספרי לימוד וכו') .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}