י"א חשון, תשס"ח
23 אוקטובר 2007
207/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש  ספטמבר 2007 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,058 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 25 תאונות קטלניות ו-116 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,025 איש, מהם 31 הרוגים ו-136 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת ירידה שהחלה בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש  ספטמבר 2007, בקצב של כ- 1.3% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים יולי 2006 לספטמבר 2006 בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש.

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש ספטמבר 2007, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.6% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים יוני 2006 ועד לחודש ספטמבר 2006 בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש ספטמבר 2007 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 39 תאונות, מהן 2 תאונות קטלניות ו-7 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 91 איש, מהם 2 הרוגים ו-7 פצועים קשה.

יצוין, שבנוסף לכך, בחודש ספטמבר 2007 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 4,140 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 60 ביהודה ושומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}