ד' תמוז, תשס"ז
20 יוני 2007
113/2007
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש מאי 2007 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,233 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 24 תאונות קטלניות ו-142 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,181 איש, מהם 28 הרוגים ו-158 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמשכת הירידה במספר התאונות שהחלה בחודש אוקטובר 2006, בקצב של כ- 1.7% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מאי 2006 לספטמבר 2006 בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש.

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש מאי 2007, נרשמה ירידה בקצב של כ-2.6% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מרס 2005 ועד לחודש ספטמבר 2006 בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש מאי 2007 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 41 תאונות, מהן  תאונה קטלנית אחת ו-5 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 110 איש, מהם הרוג אחד ו-9 פצועים קשה.

יצויין, שבנוסף לכך, בחודש מאי 2007 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 5,000 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 70 ביהודה ושומרון.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}