ד' אב, תשס"ז
19 יולי 2007
130/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש יוני 2007 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,315 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 27 תאונות קטלניות ו-130 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,453 איש, מהם 28 הרוגים ו-146 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת ירידה שהחלה בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש  יוני 2007, בקצב של כ- 1.2% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מאי 2006 לספטמבר 2006 בקצב של כ-0.3% בממוצע לחודש.

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש יוני 2007, נרשמה ירידה בקצב של כ-2.3% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מרס 2005 ועד לחודש ספטמבר 2006 בקצב של כ-0.3% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש יוני 2007 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 52 תאונות, מהן  תאונה קטלנית אחת ו-9 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 112 איש, מהם הרוג אחד ו-10 פצועים קשה.

יצויין, שבנוסף לכך, בחודש יוני 2007 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 5,080 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 70 ביהודה ושומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}