ב' תמוז, תשס"ז
18 יוני 2007
110/2007
כתבה טלי רוזנפלד
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ישראלים יוצאים לחו"ל:
בחודש מאי 2007 יצאו לחו"ל 292 אלף  ישראלים (כולל אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת) ונרשמו בסה"כ  329 אלף יציאות. 56% מהיוצאים היו גברים.

271 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש מאי, וכ-21 אלף יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר, כ-77% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.

הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל בדרך האוויר היה 44, ואילו הגיל הממוצע של היוצאים לחו"ל בדרך היבשה 40.

נתונים אלה מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

יצוין שמכאן ואילך הנתונים מתייחסים ליציאות לחו"ל ולא למספר הישראלים היוצאים.

 

יציאות לחו"ל של ישראלים:

 כ-275 אלף מהיציאות לחו"ל (84% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-34 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 14 אלף יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-20 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). 19 אלפים יציאות היו בדרך הים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}