ה' שבט, תשס"ז
24 ינואר 2007
013/2007
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006 נרשמו ע"י משטרת ישראל 17,048 תאונות דרכים עם נפגעים1, לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון. בתאונות אלו נפגעו 35,311 איש, מהם 413 הרוגים ו-2,242 פצועים קשה. בהשוואה לנתונים הארעיים של שנת 2005, במספר התאונות הקטלניות2 נרשמה ירידה של כ-2% ובמספר ההרוגים – כ-7%. במספר הכולל של התאונות ובמספר הנפגעים (כולל הרוגים) נרשמה עלייה של כ-1%. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ארעיים שנתקבלו ממשטרת ישראל וסוכמו בלשכה.

מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בשנת 2006 הוא הנמוך ביותר ב-21 השנים האחרונות; כאשר כוללים גם את ההרוגים ביהודה ושומרון זהו מספר ההרוגים הנמוך ביותר ב-39 השנים האחרונות, אך יש לציין כי החל בחודש מאי 1994 נתוני התאונות ביהודה ושומרון אינם כוללים את התאונות שאירעו בתחום הרשות הפלסטינית.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת יציבות בשנת 2006.

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש ינואר 2006 ועד לחודש דצמבר 2006, נרשמה ירידה בקצב של-0.6% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים אפריל 2005 ועד לחודש דצמבר 2005 בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}