י"א אייר, תשס"ז
29 אפריל 2007
075/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006:

  • ערך התפוקה החקלאית -  21.0 מיליארד ש"ח, עלייה של  3.4% לעומת 2005.
  • ערך התשומה החקלאית - 13.1 מיליארד ש"ח, עלייה של 4.6% לעומת 2005.
  • לא ניכרה ירידה משמעותית בכמות התפוקה החקלאית עקב מלחמת לבנון השנייה.
  • כמות התוצרת המיועדת ליצוא נותרה כמעט ללא שינוי, לעומת עלייה של 11.2% בשנה

          הקודמת.
  • לא חל שינוי במחירי התוצרת ליצוא. 
  • ירידה של 19% בכמות פרי ההדר המיוצא.
עלייה של 29.9% בכמות הכותנה המיוצאת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}