י"ח טבת, תשס"ז
08 ינואר 2007
002/2007
כתבה סיגל זנטי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים, בחודש אוקטובר 2006, היה 7,375 ₪. מספר משרות השכיר באותה תקופה היה 2.569 מיליון בקירוב.

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים מחו"ל, בחודש אוקטובר 2006, היה  4,190₪. מספר משרות השכיר באותה תקופה היה 66.3 אלף.

מספר משרות השכיר של עובדים מיהודה, שומרון ומחבל עזה היה 16.2 אלף.

השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של סך כל משרות השכיר (עובדים ישראלים, עובדים מחו"ל ועובדים מיהודה, שומרון וחבל עזה), בחודש אוקטובר 2006,  היה 7,264 ₪. מספר משרות השכיר באותה תקופה היה 2.651 מיליון בקירוב.

על- פי נתוני המגמה של העובדים הישראלים, עולה כי בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2006, קצב הגידול של מספר משרות השכיר היה 2.4% בחישוב שנתי. קצב הגידול של השכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים קבועים, היה 4.2% בחישוב שנתי.  

 

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות שכיר ושכר ,וגם ממקורות מנהליים אחרים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}