ט' תמוז, תשס"ז
25 יוני 2007
117/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מאי 2007

בחודש מאי השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-1.7 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. 997 אלף לינות היו של ישראלים, והיתר, 740 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש 43% מסך כל הלינות במלונות.
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות.


תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודש מאי 2007 הייתה 63%  (בדומה למאי 2006).

 
ינואר-מאי 2007
בחמשת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 7.3 מיליון לינות- ירידה של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר לינות התיירים נרשמה ירידה של 5% ובלינות הישראלים נרשמה יציבות.
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודשים ינואר- מאי 2007 הייתה 56%  (לעומת 58%  בינואר-מאי 2006).
ירידה נרשמה בתפוסת החדרים  בכל המחוזות פרט למחוזות תל אביב והמרכז .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}