י"א חשון, תשס"ח
23 אוקטובר 2007
208/2007
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ספטמבר 2007

בחודש ספטמבר השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-1.5 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. מתוכם כמיליון לינות היו של ישראלים, והיתר, 517 אלף, היו של תיירים – שהיוו בחודש זה 34% מסך כל הלינות במלונות.
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודש ספטמבר 2007 הייתה 55%.

ינואר-ספטמבר 2007

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 15.4 מיליון לינות- עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר לינות התיירים נרשמה עלייה של 14% לעומת ינואר-ספטמבר 2006 ובלינות הישראלים נרשמה ירידה של 2%.
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודשים ינואר- ספטמבר 2007 הייתה 61%  (לעומת 60% לינואר-ספטמבר 2006).
בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לינואר-ספטמבר 2006 נרשמה עלייה בתפוסת החדרים בכל המחוזות פרט למחוז הדרום. העלייה הגדולה ביותר נרשמה במחוז הצפון (52% לעומת 44% אשתקד).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}