ח' אב, תשס"ז
23 יולי 2007
135/2007
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני 2007נתונים מקוריים

בחודש יוני השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-1.8 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. 1.1 מיליון לינות היו של ישראלים, והיתר, 696 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש 38% מסך כל הלינות במלונות.
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות.
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודש יוני 2007 הייתה 66%  (בדומה ליוני 2006).

 

ינואר-יוני 2007 נתונים מקוריים


במחצית הראשונה של השנה נרשמו 9.1 מיליון לינות- ירידה של כ-2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר לינות התיירים נרשמה ירידה של 4% ובלינות הישראלים נרשמה יציבות.
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודשים ינואר- יוני 2007 הייתה 58%  (60% בינואר-יוני 2006).ירידה נרשמה בתפוסת החדרים  בכל המחוזות, פרט למחוזות תל אביב והמרכז בהם נרשמה עלייה של 4% .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}