ד' שבט, תשס"ז
23 ינואר 2007
012/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2006  הסתיימה עם מספר לינות דומה  לזה של 2005 (עלייה של אחוז אחד בלינות התיירים ובלינות הישראלים): מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם בשנת 2006  ב- 19.3 מיליון לינות - 12.5 מיליון לינות היו של ישראלים  והיתר, 6.9 מיליון, היו של תיירים. העלייה של 33% בלינות התיירים, שנרשמה במחצית הראשונה של 2006,  קוזזה כמעט לחלוטין במחצית השנייה בעקבות מלחמת לבנון השנייה (12 ליולי – 14 לאוגוסט 2006) והשפעותיה על התיירות הנכנסת. כאמור, במחצית השנייה של 2006 , נרשמה ירידה של 27% בכניסות התיירים לעומת המחצית השנייה של 2005.


תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בשנת 2006  הגיעה ל- 58% (57% ב-2005).
ברוב המחוזות, נרשמה עלייה בתפוסת החדרים, פרט למחוזות חיפה והצפון, בהם נרשמה ירידה של 5%-6% לעומת אותה תקופה ב- 2005. תפוסת החדרים הגבוהה ביותר בשנת 2006 נרשמה במחוזות הדרום ותל אביב
 (67% ו-65% בהתאמה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}