י"ח כסלו, תשס"ח
28 נובמבר 2007
233/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
             אוגוסט-אוקטובר 2007 (על פי נתוני מגמה):

  • יצוא הסחורות  עלה ב-12.5%
  •  מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-11.2% בחישוב רבעוני (52.9% בחישוב שנתי)
  • יבוא מוצרי השקעה עלה ב- 14.1%
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-5.2% בחישוב רבעוני  (22.3% בחישוב שנתי)
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-4.5%

    אוגוסט -ספטמבר 2007 :
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-5.1%
הייצור התעשייתי עלה ב-2.6%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}