י"ב שבט, תשס"ז
31 ינואר 2007
016/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
      על פי נתוני המגמה:

          אוקטובר-דצמבר 2006

  • יצוא הסחורות  עלה ב-8.4%
  • יבוא נכסי השקעה עלה ב-7.4%
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-1.9%

                   אוקטובר-נובמבר 2006

 

  • הייצור התעשייתי עלה ב-9.6%
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-11.3%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}