י"א תמוז, תשס"ז
27 יוני 2007
120/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מרס-מאי 2007, על פי נתוני המגמה:

  • יצוא הסחורות  עלה ב-14.4%
  • יבוא מוצרי השקעה עלה ב- 4.5%
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-14.2%
  • עלייה בלינות תיירים במלונות תיירות ב-14.0% בחישוב רבעוני (69.0% בחישוב שנתי).
  • מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי

    מרס –אפריל 2007
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-5.8%
  • הייצור התעשייתי עלה ב-0.5%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}