י' אדר, תשס"ז
28 פברואר 2007
036/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

    על פי נתוני המגמה:

    נובמבר 2006-ינואר 2007

  • יצוא הסחורות  עלה ב-22.1% (1.7% בשיעור חודשי)
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-13.1%
  • יבוא נכסי השקעה ירד ב-1.4%
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%
  • רכישות צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי עלו  ב-10.5%

                   נובמבר-דצמבר 2006
  • הייצור התעשייתי עלה ב-7.9%
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-3.6%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}