כ"ב טבת, תשס"ח
31 דצמבר 2007
264/2007
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
   ספטמבר-נובמבר 2007 (על פי נתוני מגמה) :

  • יצוא הסחורות  עלה ב-6.0% בחישוב רבעוני (26.6% בחישוב שנתי)
  • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-8.4% בחישוב רבעוני (38.4% בחישוב שנתי)
  • יבוא מוצרי השקעה עלה ב-% 4.9 בחישוב רבעוני (21.0% בחישוב שנתי)
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-15.7%
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-4.4%

    ספטמבר -אוקטובר 2007 :
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-2.5%
  • הייצור התעשייתי עלה ב-6.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}