ח' אב, תשס"ז
23 יולי 2007
134/2007
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006:

  • הצטמצם הגירעון במאזן הסחורות התעשייתיות (ללא יהלומים) ב-0.8 מיליארד דולר לעומת הגירעון בשנת 2005.

     
  • גדל העודף במאזן של תעשיות טכנולוגיה עילית ב-36% לעומת 2005.

     
  • העודף בענף התרופות גדל ב-82% לעומת שנת 2005 והסתכם ב-2.2 מיליארד דולר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}