ט"ו אב, תשס"ז
30 יולי 2007
140/2007
כתב אורי נפתלוביץ'
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2004:

  • סך כל התפוקה הגולמית[1] (להלן: התפוקה) בענפי התעשייה, המסחר והשירותים, התחבורה והתקשורת הסתכמה בשנת 2004 ב- 610.3 מיליארד ₪ והיוותה 61%  מהתפוקה הכוללת במשק הישראלי. 
  • סך כל התוצר המקומי הגולמי (להלן: התוצר) בענפי התעשייה, המסחר והשירותים, התחבורה והתקשורת הסתכם בשנת 2004  ב- 282.3 מיליארד ₪ והיווה כ-58% מהתוצר הכולל במשק הישראלי.
  • מספר המשרות בענפי התעשייה, המסחר והשירותים, התחבורה והתקשורת הגיע  לכ-1,785 אלפי משרות המהוות כ-85%  מסך המשרות בכלל המגזר העסקי וכ- 68% מסך המשרות במשק הישראלי. 
  • בענפי התעשייה התפוקה למשרה, התוצר למשרה והתמורה למשרה גבוהים מאשר בסך ענפי המסחר והשירותים, התחבורה והתקשורת.
  • בענפי התעשייה היווה מספר המשרות בענפי הטכנולוגיה העילית 23% מכלל המשרות, בעוד שחלקן ביצוא עמד על 53%.
  • התמורה למשרה בענפי הטכנולוגיה העילית הסתכמה בשנת 2004 ב- 224 אלף ₪, גבוהה ב- 62% מהתמורה הממוצעת בתעשייה ויותר מפי 2 מהתמורה למשרה בענפי הטכנולוגיה המסורתית.
  • כשליש מכלל המשרות בענפי התעשייה היו שייכים לקבוצת המפעלים עתירי היצוא 
  • בענפי המסחר והשירותים, התחבורה והתקשורת התמורה למשרה והתפוקה למשרה היו גבוהות יותר ככל שקבוצת הגודל של משרות לעוסק הייתה גדולה יותר.
[1] הגדרות והסברים למונחים המופיעים במסמך זה – בסוף ההודעה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}