כ"ז שבט, תשס"ז
15 פברואר 2007
024/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1 אחוז בחודש ינואר 2007, בהשוואה לחודש דצמבר 2006.

בינואר 2007 חושב לראשונה המדד במתכונת המעודכנת לפי מערכת משקלים חדשה וביחס לתקופת בסיס חדשה, ממוצע 2006=100.0 (נקודות).

המדד בינואר 2007 הגיע ל-99.0 נקודות ביחס לתקופת הבסיס הנ"ל. המדד ללא ירקות ופירות הגיע ל-98.7 נקודות והמדד ללא דיור הגיע ל-99.8 נקודות.

השינוי במדדי המחירים בינואר 2007 בהשוואה לדצמבר 2006, כולל פרט לשינויי מחירים גם שינויים במשקלי המוצרים והשירותים הנמדדים במסגרת סל המדד.

 ירדו במיוחד סעיפי, הלבשה והנעלה ב-6.1 אחוזים, תרבות ובידור ב-1.2 אחוזים, דיור ב-0.5 אחוז ותחבורה ותקשורת ב-0.2 אחוז.

לעומתם עלו במיוחד סעיפי: ירקות ופירות ב-4.5 אחוזים, אחזקת הדירה ב-0.9 אחוז וריהוט וציוד לבית ב-0.8 אחוז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}