כ"ז ניסן, תשס"ז
15 אפריל 2007
061/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרס 2007 ב-0.2 אחוז, בהשוואה לחודש פברואר 2007 והגיע ל-98.9 נקודות, לעומת 98.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפי: תחבורה ותקשורת (ב-1.1%), מזון (ב-0.6%), ריהוט וציוד לבית (ב-0.5%) וחינוך, תרבות ובידור (ב-0.4%) ותרמו 0.4 אחוז למדד. 

לעומת זאת, נרשמו ירידות במיוחד, בסעיפי: הלבשה והנעלה (ב-3.6%), ירקות ופירות (ב-3.1%) ושונות (ב-0.5%) וגרעו 0.2 אחוז מהמדד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}