כ"ה אדר, תשס"ז
15 מרץ 2007
047/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש פברואר 2007 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש ינואר 2007 והגיע ל- 98.7 נקודות, לעומת 99.0 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

ירידות נרשמו במיוחד, בסעיפי: ירקות ופירות (ב-3.8%), הלבשה והנעלה (ב-7.5%) ותחבורה ותקשורת (ב-0.3%) וגרעו 0.45 אחוז מהמדד.

לעומת זאת, נרשמו עליות במיוחד בסעיפי: מזון (ב-0.7%) ודיור (ב-0.2%) ותרמו 0.15 אחוז למדד. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}