י"א כסלו, תשס"ח
21 נובמבר 2007
226/2007
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אוגוסט- אוקטובר 2007 נרשמה עלייה של 4.4% במחירים קבועים בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק(*). זאת, בהמשך לעלייה של 7.5% בשלושת החודשים מאי-יולי 2007.


במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה עלייה של 4.0% במחירים קבועים בחישוב שנתי בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2007, בהמשך לעלייה של 5.2% בשלושת החודשים מאי-יולי 2007.


בחודשים ינואר-ספטמבר 2007, על פי נתונים מנוכי העונתיות במחירים קבועים, נרשם גידול של 11.7% בהיקף מכירות מוצרי הטקסטיל וההלבשה, 11.3% במוצרי בני קיימה ו- 12.3% במוצרי הקוסמטיקה, תרופות, צעצועים, ספרים, ציוד משרדי ואופטיקה הכלולים בסעיף השונות של מוצרי הצריכה. מכירות הדלק עלו בחודשים אלה ב-5.7%.  זאת, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי מכירות המוצרים לעיל הינן בחנויות מתמחות שאינן מוכרות מזון.

 
נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את הנתונים של פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}