ב' שבט, תשס"ז
21 ינואר 2007
011/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006 גדלו סך המכירות של רשתות השיווק ב-4.8%, במחירים קבועים, בהשוואה לשנת 2005. זאת בהמשך לעלייה של 5.2% בשנת 2005.


במכירות המזון ברשתות השיווק חל גידול, של 0.6%, במחירים קבועים, בשנת 2006 בהשוואה לשנת 2005. זאת בהמשך לעלייה של 0.9% בשנת 2005.

 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2006 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 8.7% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לעלייה של 1.4% בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2006.

 
במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה עלייה, במחירים קבועים, של 3.7% בחישוב שנתי בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2006, לאחר  ירידה של 3.2% בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2006.


נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}