י' חשון, תשס"ח
22 אוקטובר 2007
206/2007
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים יולי- ספטמבר 2007 נרשמה עלייה של 7.0% במחירים קבועים בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לעלייה של 9.7% בשלושת החודשים אפריל-יוני 2007.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה עלייה של 3.6% במחירים קבועים בחישוב שנתי בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2007, בהמשך לעלייה של 5.3% בשלושת החודשים אפריל-יוני 2007.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2007, על פי נתונים מנוכי העונתיות במחירים קבועים, נרשם גידול של 13.1% בהיקף מכירות מוצרי הטקסטיל וההלבשה, 11.9% במוצרי בני קיימא ו- 13% במוצרי הקוסמטיקה, תרופות, צעצועים, ספרים, ציוד משרדי ואופטיקה הכלולים בסעיף השונות של מוצרי הצריכה. מכירות הדלק עלו בחודשים אלה
ב-5%.  זאת, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי מכירות המוצרים לעיל הינן בחנויות מתמחות שאינן מוכרות מזון.

תונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את הנתונים של פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}